De organisatie

Voedselbank Hellendoorn is een stichting met een bestuur en medewerkers van uitsluitend vrijwilligers. Er worden geen vergoedingen verstrekt. De stichting heeft een ANBI status. 

Het bestuur wordt gevormd door 5 enthousiaste vrijwilligers met vertegenwoordiging uit het  Netwerk Sociale Zekerheid van de gemeente Hellendoorn (Hulpfonds, BOOM, Samenwerkende diaconieën / Caritas instellingen, Vluchtelingenwerk, Steunpunt Minima). Ieder met zijn eigen netwerk en jarenlange ervaring op gebied van hulpverlening. Een commissie van 2 adviseurs uit dienstverlening en bedrijfsleven staat daarbij terzijde.

KvK en RSIN

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 59381132. Het fiscale (RSIN) nummer is 853451242

We zijn aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en hun Reglement is leidend voor onze organisatie. Plaatselijk vrijwilligersbeleid / -procedures zijn vastgelegd in een beleidsnota. Daarnaast weten we ons uiteraard gehouden aan de wettelijke regelingen en vergunningen op locatieniveau en voorschriften van de Voedsel- en Waren Autoriteit. Alle vrijwilligers zijn verzekerd via de uitgebreide vrijwilligersverzekering van de gemeente Hellendoorn.

Financieel jaarverslag Sociaal jaarverslag

(het adres op het financ. jaarverslag is gewijzigd, zie onder "Contact")

Vrijwilliger worden

Verplicht *

Voer aub uw naam in.

  Ververs de Captcha  
 

 

Bestuur

Voorzitter
Piet Hofman
Coördinator/Vicevz
Marcel Ticheler
Secretaris
Jeannet Enserink
Penningmeester
Hans Ebeltjes
Lid
Ton Wilbers
Lid
Wim Landman
 
 

Ook vrijwilliger worden?

Vrijwilliger worden?

De vrijwilligers zijn ondergebracht in diverse werkgroepen:

  • Intake: contact met cliënt en hulpverleners
  • Voedselbeheer: ophalen van voedsel, voorraadbeheer, pakketten, moestuin
  • Facilitair: gebouwbeheer, logistiek, schoonmaak
  • Werving: voedselleveranciers benaderen, sponsor- en donateursacties

Momenteel zijn er geen vacatures binnen de Voedselbank

 

Meld je aan als vrijwilliger

Deze website wordt kosteloos mogelijk gemaakt door Moddit Internet Reclamebureau